علم بهتر است یا ثروتعلم بهتراست یاثروت ؟

البته برهمه کس واضح ومبرهن است که علم بهترازثروت است اما..................


[ ادامه مطلب ... ]


نویسنده :hesami|تربيتي | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ

Template Designer parpar.irتغییریافته توسط سایت آموزشهاwww.amozeshha.ir
Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com Sponsor : MehrHost.Com