5صفت ازمدادپسرک از پدربزرگ پرسید: پدربزرگ! درباره ی چه مینویسی؟
پدربزرگ گفت: درباره ی تو پسرم. اما مهمتر از آن مدادی است که با آن مینویسم.
میخواهم وقتی بزرگ شدی
، تو هم مثل این مداد باشی.پسرک با تعجب به مداد نگاه کرد و چیز خاصی در آن ندید. گفت: این هم مثل همه مدادهایی است که من دیده ام.


[ ادامه مطلب ... ]


نویسنده :hesami|داستان | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ

Template Designer parpar.irتغییریافته توسط سایت آموزشهاwww.amozeshha.ir
Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com Sponsor : MehrHost.Com