عنوان خبرانرژی زندگی
(شاخه: کلیپ های آموزشی)
ارسال شده توسط hesami
سه شنبه 14 آبان 1392 - 02:54:36یکی از بیشترین تبلیغات درمبحث استفاده صحیح ازانرژی ، استفاده ازلامپهای کم مصرف است .به نظرشما لامپهای برق در میزان مصرف انرژی چه تفاوتی باهم دارند؟
باقراردادن هرکدام ازلامپها درمحل سرپیچ وفشاردادن کلید ازمیزان مصرف انرژی درآنهاباخبرشوید

 

برگرفته ازچیستا
این خبر از طرف آموزشها
( http://amozeshha.ir/news.php?extend.139 )


Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com Sponsor : MehrHost.Com