عنوان خبرشناساگرها(معرف ها)
(شاخه: درسي)
ارسال شده توسط hesami
دوشنبه 5 دي 1390 - 17:26:28


می دانید که شناساگرها موادی هستند که توسط آنها می توان اسیدها وبازهاراشناسایی کرد بعضی از این شناساگرها شیمیایی وبعضی نیز خوراکی هستندمثلا:به عنوان مثال می توان به بعضی رنگهای غذایی اشاره نمود که در محیط اسیدی یک رنگ ودرمحیط بازی رنگی دیگر دارند .
ویا می توان از برگ کلم قرمز استفاده نمود برای این منظور مقداری از برگهای کلم قرمز رابرداشنه ودرظرف ریخته وبرروی آن مقدارکمی درحدیک تا دو لیوان اب ریخته وبرروی چراغ گذاشته تا بجوشد ورنگ خودرا به اب پس بدهد
پس از سرد شدن آب رنگی شده را در چند استکان ریخته وموادگوناگونی مانند سفید کننده - جوهرنمک - آبلیموو.....که درمنزل موجود می باشد رادراستکانهاریخته وبه تغییر رنگها دقت کنید.
علاوه برموادخوراکی موادشیمیایی هم وجوددارند که می توان توسط انها اسیدها وبازهاراشناسایی کرد مانند تورنسل - متیل اورانژ - برموتیمول بلو و ..... که در جدول زیر تغییر رنگ آنهارا در اسیدها وبازها مشاهده می نمایید.

این خبر از طرف آموزشها
( http://amozeshha.ir/news.php?extend.108 )


Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com Sponsor : MehrHost.Com